Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες & Συνεδριακό Κέντρο

Το 10ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, στις 6-8 Δεκεμβρίου 2019.

Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
Λ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη 1, 115 21, Αθήνα
Τηλ: +30 210 7282156
http://www.maicc.gr

Ποιοι Συμμετέχουν
Τις εργασίες του Συνεδρίου προβλέπεται να παρακολουθήσουν Παιδίατροι, Παιδοαλλεργιολόγοι, Ιατροί συναφών ειδικοτήτων, Ερευνητές, Φοιτητές και Επαγγελματίες Υγείας.

Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Έκθεση
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

Κάρτες συνέδρων
Οι διαπιστεύσεις των συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Κατά την είσοδο του συνέδρου στην αίθουσα, και σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867), θα πραγματοποιείται σκανάρισμα του BARCODE της κάρτας διαπίστευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (ημερ. 19/11/2012, αρ. πρωτ. 81867) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Συνέδριου εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη του συνεδρίου σε όλους τους συνέδρους που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση.

Γενικές Πληροφορίες

Updated on 2019-10-23T09:36:45+03:00, by pediatric-subspec.