Επιστημονικό Πρόγραμμα

Για να δείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Updated on 2019-10-16T15:00:21+03:00, by pediatric-subspec.