Μοριοδότηση

Το 10ο Πανελλήνιο Παιδοαλλεργιολογικό Συνέδριο θα υποβάλει αίτηση μοριοδότησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Μοριοδότηση

Updated on 2019-07-29T11:47:42+03:00, by pediatric-subspec.