Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες
Το 11ο Ετήσιο Συνέδριο Παιδοαλλεργιολογίας, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία  στις 23-25 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιούργησε ο COVID-19  διαδικτυακά (μέσω live streaming).
 

Ποιοι Συμμετέχουν
Τις εργασίες του Συνεδρίου προβλέπεται να παρακολουθήσουν Παιδίατροι, Παιδοαλλεργιολόγοι, Ιατροί συναφών ειδικοτήτων, Ερευνητές, Φοιτητές και Επαγγελματίες Υγείας. 
 

Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
 

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ (81867/19-11-2012) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Συνεδρίου. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Συνεδρίου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του σε όλους τους συνέδρους που πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση.

Γενικές Πληροφορίες

Updated on 2020-08-31T01:59:08+02:00, by pediatric-subspec.