Μοριοδότηση

Το 11ο Ετήσιο Συνέδριο Παιδοαλλεργιολογίας μοριοδοτείται με 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Μοριοδότηση

Updated on 2020-09-16T16:00:29+02:00, by pediatric-subspec.